Gå til hovudinnhald
Stadnamnportalen

Om Norsk stadnamnleksikon

Norsk stadnamnleksikon er ei digital utgiving av stadnamn frå heile Noreg og er eit søk som gir forklaring på opphavet av viktige stadnamn i Noreg. Det er mogleg å søkja på både enkeltnamn og dei viktigaste grunnorda. Verket inneheld både norske, samiske og kvenske namn og samstundes alle administrative inndelingane i Noreg frå før 2020. Den digitale Norsk stadnamnleksikon er ei vidareføring av siste trykte utgåve frå 1997.

© Berit Sandnes. Berika av Språksamlingane. Lisens: CC BY 4.0

Utforsk kartet
Forside til Norsk stadnamnleksikon 1997Forside til Norsk stadnamnleksikon 1997 | Skanna av Språksamlingane